Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

Regulamin Odznaki Krajoznawczej
Ziemi Prudnickiej

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Prudnickiej
 1. Odznaka ustanowiona została przez Oddział PTTK "Sudetów Wschodnich".
 2. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczych Ziemi Prudnickiej rozumianej w jej historycznym pojęciu.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 8 lat.
 4. Odznaka jest trzy stopniowa:
 • brązowa
 • srebrna
 • złota
 1. Odznakę można zdobywać tylko w kolejności stopni.
 2. W ciągu roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów w miejscowościach wymienionych w załączonym wykazie w dowolnym okresie czasu w liczbie odpowiedniej dla danego stopnia odznaki.
 4. Zaliczone obiekty w liczbie większej od wymaganej, mogą zostać zaliczone na kolejny stopień.
 5. Raz zaliczony zwiedzony obiekt nie może być zaliczony na kolejny stopień odznaki.
 6. Odznakę można zdobywać niezależnie od uprawianego rodzaju turystyki kwalifikowanej.
 7. Potwierdzenia zwiedzonych obiektów - jak dla turystyki kwalifikowanej (książeczka wycieczek, zdjęcia zdobywającego odznakę na tle obiektu, bilety wstępu, opis obiektów, potwierdzenie przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej PTTK, itp.). Kronika może być wykonana w formie elektronicznej - film, prezentacja, zestaw zdjęć na CD, DVD, pamięci przenośnej lub jako załącznik do e-maila - plik PDF.
  Nasz e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl
  W przypadku weryfikacji korespondencyjnej nie dołączać koperty zwrotnej.
 8. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny:
  PTTK Oddział "Sudetów Wschodnich"
  ul. R. Traugutta 19
  48-200 Prudnik
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje referatowi Weryfikacyjnemu O/PTTK w Prudniku.
Wykaz miejscowości:

(B) - Gmina Biała. (Kr) - Gmina Krapkowice. (G) - Gmina Głogówek. (L) - Gmina Lubrza. (Gb) - Gmina Głubczyce.
(P) - Gmina Prudnik. (Gz) - Gmina Głuchołazy. (S) - Gmina Strzeleczki. (K) - Gmina Korfantów. (W) - Gmina Walce.
BIAŁA, Biedrzychowice (G), Biernatów (Gl), Błażejowice Dln. (G), Borek k/Przechoda (K), Browiniec Polski (B), Brożec (W), Bżeźnica (B), Chrzelice (B), Ciesznów (G), Czartowice (B), Czyżowice(P), Ćwiercie (W), Dębowiec (P), Dobieszowice (W), Dobra (S), Dziedzice (S), Dzierżysławice (G), Dytmarów (L), GŁOGÓWEK, Gostomia (B), Górka Prudnicka (B), Grabina (B), Grocholub (W), Jarnołtówek (Gz), Jasiona (I), Józefów (B), Kazimierz (G), Kierpień (G), Klisino (Gl), Kolnowice (B), Komorniki (S), Kurnica (Kr), Krobusz (B), Kromołów (W), Krzyszkowice (I), Kujawy (S), Laskowice (L), Laskowiec (B), Leśnik (G), Ligota Bialska (B), LUBRZA (L), Łącznik (B), Łąka Prudnicka (P), Łowkowice (S), Mieszkowice (P), Milowice (B), Mionów (G), Mokra (B), Moszczanka (P), Mochów (G), Moszna (S), Niemysłowice (P), Nowa Wieś Prudnicja (B), Nowe Kotkowice (G), Nowy Browiniec (L), Nowy Dwór Prudnicki (Kr), Ogiernicze (B), Olbrachcice (B), Olszynka (L), Otoki (B), Pietnia (Kr), Piorunkowice (P), Pisarzowice (S), Pogórze (P), Pokrzywna (Gz), Prężyna (B), Prężynka (L), PRUDNIK, Przechód (K), Racławice Śląskie (G), Racławiczki (S), Radostynia (B), Roszkowice (B), Rozkochów (W), Rudziczka (P), Rzepcze (G), Rzymkowice (K), Skrzypiec (L), Słoków (L), Smolarnia (S), Solec (B), Steblów (Kr), STRZELECZKI, Szonów (G), Szybowice (P), Ściborowice (Kr), Żcigów (S), Ścinawa Mała (K), Śmicz (B), Tomice (G), Trzebina (L), Twardawa (G), WALCE, Wasilowice (B), Wawrzyńcowice (S), Wierzch (G), Wierzbiec (P), Wilków (B), Wróblin (G), Zabierzów (W), Zawada (G), Zielina (S), Zwiastowice (G).

PARK KRAJOBRAZOWY GÓRY OPAWSKIE - warunkowo dopuszcza się obiekty z miejscowości leżących w obrębie Parku Krajobrazowego nie wchodzące w skład Ziemi Prudnickiej tj. Głuchołazy, Konradów, Podlesie, Skowronków.

Rodzaje obiektów: STOPIEŃ ODZNAKI
Brązowa Srebrna Złota
Zabytki architektury sakralnej 4 6 8
Zabytki architektury świeckiej 2 4 6
Muzea, izby pamięci, galerie - 1 2
Pomniki i tablice pamiątkowe 3 5 7
Ścieżki dydaktyczne - 1 2
Pomniki przyrody 3 5 7
Parki zabytkowe 1 2 3
Rezerwaty przyrody - 1 2
OGÓŁEM: 13 26 39
Ponadto wycieczki do:  
Park Krajobrazowy Góry Opawskie 1 1 1
Miejscowości podkreślone 1 3 5

 
Do góry Do góry