Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

Regulamin Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej
Kolarskiego Rajdu Dookoła Ziemi Bialskiej.

Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza Kolarskiego Rajdu Dookoła Ziemi Bialskiej.
 1. Uchwałą nr 8/2000r. z dnia 07.11.2000r. Zarząd Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku zatwierdza Kolarską Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą Dookoła Ziemi Bialskiej powstałą z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego (Teresy i Wojciecha Szukalskich) oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej.
 2. Odznakę ustawiono w celu zachęcenia turystów do uprawiania turystyki kolarskiej i popularyzacji krajoznawstwa.
 3. Odznakę można zdobywać na terenie gminy Biała.
 4. O odznakę może ubiegać się każdy turysta (dzieci i młodzież posiadające kartę rowerową pod opieką dorosłych).
 5. Turyści kolarze, którzy ukończą jeden z rajdów otrzymują odpłatnie odznakę według wzoru ustalonego przez organizatorów.
 6. Odznaka jest jednostopniowa.
 7. Warunkiem zdobycia odznaki jest przejechanie trasy rajdu oraz uzyskanie potwierdzeń swojego przejazdu we wszystkich punktach kontrolnych podanych w TRASIE PRZEJAZDU (załącznik nr 1). Potwierdzeniem może być pieczątka, zdjęcie zdobywającego w danej miejscowości, dokładny opis trasy. Potwierdzenia zbieramy w KARCIE RAJDOWEJ (załącznik nr 2 - do pobrania ze strony GCK lub O/PTTK Prudnik), KRONICE RAJDU w dowolnym notesie lub Książeczce Wycieczek Kolarskich do KOT.
 8. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować w dowolnym kierunku i czasie.
 9. Miejsce składania karty potwierdzeń:
  . Gminne Centrum Kultury, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała,
  . Oddział PTTK "Sudetów Wschodnich" w Prudniku, ul. Traugutta 19, 48-200 Prudnik.
 10. Odznakę weryfikuje i prowadzi dystrybucję Oddział PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku i Gminne Centrum Kultury w Białej.
 11. Uczestnicy biorą udział w rajdach na własną odpowiedzialność.
 12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody poniesione lub spowodowane przez uczestników.
 13. Wskazane jest by uczestnik rajdu posiadał ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do weryfikujących odznakę.
 15. Znowelizowany regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2017 r.

Gminne Centrum Kultury w Białej

Oddział PTTK "Sudetów Wschodnich" w Prudniku

Załączniki

Jak zdobyć odznakę?

W celu popularyzacji turystyki rowerowej i poznania uroków gminy Biała, ustanowiona została Regionalna Odznaka Turystyczna RAJD DOOKOŁA ZIEMI BIALSKIEJ. Aby ją zdobyć, należy przejechać trasę rajdu, stosując się do zasad regulaminu i kodeksu, założyć kartę potwierdzoną we wszystkich wyznaczonych miejscowościach (sklep, sołtys, szkoła, parafia itp.) O odznakę może się ubiegać każdy turysta. Dzieci i młodzież z kartą rowerową i pod opieką dorosłych.

Odznakę - zatwierdzoną przez Zarząd oddziału PTTK Sudetów Wschodnich w Prudniku - przyznaje komisja kolarska prudnickiego oddziału PTTK i Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Białej. Odznakę weryfikuje Gminne Centrum Kultury w Białej, 48-210 Biała, ul. Prudnicka 35, tel. 77 438 70 26.

Projekt odznaki: Danuta Hejneman.

Weź udział w rajdzie.

Rajd i odznaka, To pomysł Teresy i Wojciecha Szukalskich - nauczycieli, entuzjastów i propagatorów turystyki rowerowej. Oni też są autorami "Kodeksu turysty kolarza", który w 16 punktach nie tylko przypomina o przepisach ruchu drogowego i zasadach ochrony przyrody, ale również zaleca między innymi:

 • "Rób zdjęcia i rysunki tego co zobaczyłeś",
 • "Gdy wjedziesz na szczyt wzniesienia poświęć trochę czasu na podziwianie widoków nim zjedziesz na dół",
 • "Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj",
 • "Turysta - twój przyjaciel. Służ mu radą i pomocą",
 • "Zwiedź to, o czym czytałeś - poczytaj o tym co masz zwiedzić",
 • "Pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie",
 • "Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się",
 • "Pamiętaj o tych wskazaniach, spędzisz wiele radosnych chwil na turystycznym szlaku."

Trasy ścieżek rowerowych i trasa rajdu zostały tak wyznaczone, aby turysta mógł poznać najciekawsze miejsca w gminie Biała, zahaczając też o Moszną na pograniczu z gminą Strzeleczki. Wiadomości o tych miejscach znaleźć można m. in. w folderze "Biała - miasto i gmina" (do kupienia w księgarni "Dom Książki" w Białej ul. Rynek) oraz w informatorze "Szlakami bociana białego". Wydawnictwo to (także w języku czeskim) można otrzymać w Gminnym Centrum Kultury w Białej ul. Prudnicka 35, tel. 0/77 4387026, e-mail: mgokbiala@poczta.fm

Tam też pobiera się rajdowe druki i oddaje kartę z potwierdzeniem przejazdu, o ile chcemy zdobyć odznakę. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i kontynuować w dowolnym kierunku i czasie, co pozwala na dostosowanie do własnych możliwości, chęci i terminów.

 
Do góry Do góry