Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

Regulamin Najaktywniejszego Turysty 2007 za udział w imprezach organizowanych przez PTTK

  1. W celu zdopingowania członków Oddziału PTTK Sudetów Wschodnich do aktywniejszej działalności wprowadza się współzawodnictwo o tytuł "Najaktywniejszego Turysty".
  2. Współzawodnictwem objęci są wszyscy członkowie PTTK z opłaconymi składkami.
  3. Współzawodnictwo odbywa się w dwóch kategoriach: do lat 16 i powyzej lat 16.
  4. Zwycięscy 3-ch pierwszych miejsc otrzymają dyplomy,a zwycięzca statuetkę.
  5. Okres od 1 stycznia do 22 grudnia stanowi kryterium podstawy punktacji.
  6. Do 22 grudnia należy złożyć ilość zdobytych uprawnień i odznak PTTK w biurze Oddziału PTTK w Prudniku.
  7. Podsumowanie wyników współzawodnictwa oraz wręczenie dyplomów nastąpi podczas spotkania noworocznego w styczniu następnego roku.
  8. Podstawą oceny współzawodnictwa będzie punktacja w/g następujących zasad:
1. Za udział w imprezie turystycznej (rajd, zlot, złaz, wycieczka)
o charakterze:
  centralne 20 pkt.
  ogólnopolskie 20 pkt.
  wojewódzkie (okręgowe) 15pkt.
  wojewódzkie (kameralne) 7pkt.
  oddziałowe wyjazdowe jednodniowe 10 pkt.
  oddziałowe wyjazdowe wielodniowe 5 pkt/1 dzień.
  klubowe (koła),ogniska,kameralne 5 pkt.
2. Za pomoc w zorganizowaniu imprezy turystycznej i inne: do 7 pkt.
3. Za każdą zdobytą odznakę krajoznawczą i Tyrystyki Kwalifikowanej PTTK w okresie sprawozdawczym:
  w stopniu popularnym 10 pkt.
  brązowym 15 pkt.
  srebrnym 20 pkt.
  złotym 25 pkt.
  duża brązowa 30 pkt.
  srebrna 40 pkt.
  złota 50 pkt.
  inne odznaki PTTK 10 pkt.
5. Za uzyskanie uprawnień:
  organizatora turystyki 20 pkt.
  przodownika, instruktor krajoz. regionu 40 pkt.
  przewodnika, instruktor krajoz. Polski 50 pkt.
  znakarza 30 pkt.
  inne uprawnienia PTTK 20 pkt.
6. Za rozszerzenie uprawnień PTTK-ch 30 pkt.
7. Za opis imprezy turystycznej ( artykuł do prasy) 5 pkt.
8. Za zwerbowanie osoby do PTTK 1 pkt.
9. Za opłacenie składki PTTK do 30 marca 1 pkt.

Zapraszamy wszystkich członków PTTK do wzięcia udziału w konkursie i zapoznanie się z regulaminem.Wycieczek komercyjnych nie zalicza się do w/w regulaminu.Punktację na bieżąco będzie prowadzić sekretarz Zarządu po obowiązkowym dostarczeniu (w ciągu 1 tygodnia)list uczestników przez organizatora imprezy

 
Do góry Do góry
Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl