Oddział Sudetów Wschodnich PTTK Prudnik. Oddział prowadzi coroczny pieszy Rajd Maluchów, który odbywa się na hipodromie Stadniny Koni w Chocimiu koło Prudnika.
PTTK Prudnik Strona Główna
Odwiedzono nas już:  razy

Nasza historia

III. 1973 - 1992 prezes Elżbieta Zagłoba-Zygler.

W okresie tym położono główny nacisk na turystykę kwalifikowaną i zdobywanie odznak turystycznych. Do czasu reaktywowania Komisji Turystyki Pieszej przez Elżbietę Zagłoba-Zygler w roku 1973 członkowie Oddziału PTTK uczestniczyli w obcych imprezach, jak Rajdach Tatrzańskich, Sudeckiej Wiośnie, Rajdzie Świętokrzyskim itp. Komisja Turystyki Pieszej zmieniła styl i zasady współpracy z młodzieżą. W okresie zimy organizowano "Wieczory Piosenki Rajdowej", prelekcje krajoznawcze, kuligi. W 1974 zorganizowano kurs Organizatorów Turystyki, po którym 36 osób uzyskało uprawnienia OT, tym samym mogli samodzielnie prowadzić wycieczki i imprezy turystyczne. W ciągu roku organizowano Rajdy w Sudetach i Karpatach, jak "Wiosna ", "Lato", "Jesień", w których brało udział rocznie ok. 300 osób. Wszystkie imprezy turystyczne kończyły się ogniskiem z zabawami i konkursami prowadzonymi przez Zbigniewa Zagłoba-Zygler. Na rajdy jechało się pociągiem z Prudnika. Ponadto na naszym terenie urządzane były Rajd z "Babą", "Andrzejki", "Maraton Pieszy" a wielu działaczy tut. Oddziału brało udział w indywidualnych rajdach, jak Ogólnopolskim Rajdzie "Szlakiem Architektury na Śląsku", "Pieszym", "Motorowym Klakson" oraz w Rajdach Geodetów, zajmując tradycyjnie 1-sze miejsce za piosenkę rajdową i transparent turystyczny Działacze Oddziału brali udział w organizacji imprez Ogólnopolskich i Międzynarodowych na naszym terenie (Ogól. Zlot Przodowników Turystyki Motorowej, Górskiej i Pieszej, Ogól. Turniej Turystyczno-Krajoznawczy, IV Kongres Krajoznawstwa Polskiego, Międzynarodowy Zlot Przyjaźni i Międzynarodowy Rajd Kolarski (AIT). W tych latach członkowie Oddziału uzyskali uprawnienia przodownickie: górskie (4 osoby), piesze (13 osób), motorowe (6 osób), narciarskie (2 osoby).

PTTK Prudnik

Zwrócono uwagę na popularyzację zdobywania odznak turystycznych, a więc obok istniejącego Referatu Weryfikacyjnego Turystyki Motorowej (od 1961 do 2002 r. prowadził Mieczysław Papierski), powołano Referat Turystyki Pieszej (od 1974r. do nadal Elżbieta i Zbigniew Zagłoba-Zygler) i Referat Turystyki Górskiej (od 1980r. do nadal Jacek Przybylski) W roku 1979 z inicjatywy Elżbiety i Zbigniewa Zagłoba-Zygler po raz pierwszy został zorganizowany Rajd Maluchów, w którym udział wzięło 120 dzieci.

17 listopada 1979r. odbyła się wielka uroczystość - Jubileusz XXV-lecia Oddziału PTTK w Prudniku. Na akademii w Urzędzie Miasta i Gminy wręczono puchary i odznaczenia. Za całokształt 25-letniej pracy Oddział nasz został odznaczony Złotą Honorową Odznaką PTTK, a 28 kwietnia 1987r. - wpisany do Księgi Zasłużonych dla Miasta i Gminy Prudnik. Komisja Turystyki Motorowej = Klub Motorowy "Zryw" tradycyjnie organizował otwarcia i zakończenia sezonu motorowego i kontynuował Prudnickie Ogólnopolskie Rajdy Motorowe. W ostatnim XVIII Rajdzie w 1981r. z metą w Otmuchowie wzięło udział 131 osób. Natomiast od 1984r. z inicjatywy Mieczysława Papierskiego zaczęto organizować Ogólnopolskie Indywidualne Rajdy Motorowe "Ratusze w Polsce". Komisja Motorowa ZG PTTK wyróżniła TKM "Zryw" za aktywną działalność - Złotą Motorową Odznaką Turystyczną I klasy. W latach tych prowadzono klasyfikację na "Najaktywniejszego Turystę Roku". Do najżywotniejszych Kół PTTK należało koło "Watra" przy Szkole Podstawowej nr. 4 (opiekun Andrzej Polak), które w imprezach wojewódzkich i krajowych zdobywało czołowe miejsca oraz Koło PTTK przy Szkole Podstawowej w Moszczance (opiekun Wanda Jakimko) Biuro ORT (Obsługa Ruchu Turystycznego) organizowało wycieczki zbiorowe i prowadzono wypożyczalnię sprzętu turystycznego do roku 1982. Oddział PTTK nie był dotowany i utrzymywał się wyłącznie z wypracowanych dochodów. Ponieważ zakłady pracy posiadały już własne pojazdy - obsługa ORT ograniczała się tylko do załatwiania miejsc noclegowych, przewodników i wyżywienia. W 1980r. nastąpiło połączenie Biura Oddziału PTTK z Głuchołazami, a później z Paczkowem w Międzyoddziałowe Biuro ORT PTTK z siedzibą w Głuchołazach. W 1990r. M-BORT PTTK uległ likwidacji i tym samym zaprzestaliśmy działalności gospodarczej. 26 lipca 1991r. Oddział PTTK w Prudniku uzyskał osobowość prawną w Sądzie Wojewódzkim w Opolu przez wpisanie do rejestru Stowarzyszeń. Decyzją ZG PTTK zlikwidowano Zarządy Wojewódzkie PTTK. (Opiekunem naszego Oddziału i doradcą z ramienia ZW PTTK w Opolu od 1977r był Lucjusz Bilik). 22 listopada 1990r powołano Regionalny Ośrodek Programowy PTTK Śląska Opolskiego w Opolu, a na przewodniczącą Rady Programowej ROP-u w województwie opolskim wybrano 14 stycznia 1991r - Elżbietę Zagłoba-Zygler (do 1999r.) Na zakończenie kadencji i "swojego prezesowania" w Oddziale - prezes zorganizowała dla działaczy i członków Oddziału wycieczkę do Wiednia.

IV. 1992 - 1997 prezes Andrzej Polak.

W naradach - szkoleniach organizowanych przez ROP PTTK Śląska Opolskiego brali udział nauczyciele - opiekunowie Kół PTTK w celu rozpowszechnienia turystyki w szkołach. Dalej organizowano rajdy "Z Babą", Andrzejki, Mikołajkowe, Maluchów (15 rajdów prowadził Zbigniew Zagłoba-Zygler, a od 1994r Józef Michalczewski przy dużej pomocy Ryszarda Grajka) oraz "otwarcia i zakończenia" sezonu motorowego i Ogólnopolski Indywidualny Rajd Motorowy PTTK "Ratusze w Polsce". Turystyczny Klub Motorowy "Zryw" otrzymał Plakietkę "Złotej Kierownicy". W 1995r w Międzynarodowym Rajdzie Kolarskim AIT w Portugalii brała udział ekipa z Prudnika. Była to impreza szkoleniowa, gdyż w dniach 20 - 27 lipca 1996r byliśmy współorganizatorami AIT w Polsce.

 
PTTK Prudnik PTTK Prudnik

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział Sudetów Wschodnich w Prudniku
48-200 Prudnik
ul. Traugutta 19
tel. 784 658 636
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl
Nr. konta: BS w Prudniku - 06 8905 0000 2000 0000 1401 0001


Copyright © 2004 by JAROmix (Prudnik)

XHTML 1.0! CSS! statystyki www stat.pl